Ovidiu-Victor Olar

Ovidiu-Victor Olar
CONTACT

Room: GA 6/60
Consultation-hour: by arrangement
email: ovidiu-victor.olar@rub.de
phone: 0234-32-29748

MAIN RESEARCH TOPICS

 • Kyrillos Loukaris: His Time, His Work, Its Consequences
 • The cult of the Archangel Michael in Byzantium and beyondCURRENT PROJECTS

 • Bibliographical Database Historiography in Ottoman Europe (15th–18th centuries)


weiterlesenPUBLICATION LIST

  Books and Editions
  • Împaratul înaripat. Cultul arhanghelului Mihail în lumea bizantină [The Winged Emperor. Th eCult of the Archangel Michael in the Byzantine World], Bucharest 2004.
  • Răzbunare împotriva tiranilor. Teoria politică a protestantismului francez (Vindiciae conttra Tyrannos. The Political Theory of the French Protestantism], Bucharest 2007.
  • [with Cătălina Velculescu, Zamfira Mihail and Ileana Stăculescu]: Arhieraticon trilingv. Ms. rom. 1216 de la Biblioteca Academiei Romăne - Cluj, Bucharest 2013.
  • [with Vioelta Barbu, Gheorghe Lazăr, Constanţa Vintilă-Ghiţulescu and Oana-Mădălina Popescu]: Documenta Romania Historica B.Ţara Românească XXVII (1639-1640), Bucharest 2013.
  • [with Emanuela Timotin]: Vlad Boţulescu de Mălăieşti. Scrieri I. Viaţa lui Scanderbeg tradusă din italiană de Vlad Boţulescu de Mălăieşti in 1763 [Vlad Boţulescu of Mălăieşti. Writtings I. The Life of Skanderbeg, translated from Italian by Vlad Boţulescu of Mălăieşti in 1763], Bucharest 2013.


  Scientific Essays
  • “Point indignes d’occuper une place dans la Bibliothèque du Roi. La diffusion et l’écho des livres grecs publiés dans les Pays Roumains aux soins de Dosithée de Jérusalem († 1707)”, Transilvanian Review 21 (2012) [Supplement No. 1 – Ioan-Aurel Pop, Ana Dumitran, Jan Nicolae (eds.),One Hundred Years Since the Birth of Emil Turdeanu].
  • “A Time to Speak. The Printing Activity of Dositheos Notaras, Patriarch of Jerusalem (†1707)”,Annales Universitatis Apulensis. Series Historica 15 (2011), 2, pp. 35-45.
  • “L’histoire impossible. Autour d’une lettre du révérend Thomas Payne (Constantinople, 3/14 mars 1735)”, Études Byzantines et Post-Byzantines 6 (2011), pp. 403–426.
  • “Luca al Buzăului şi Matei al Mirelor. Note de lectură” [Luke of Buzău and Matthew of Myra. Reading notes], Studii Bizantine 1 (2010) [2011], pp. 23-38 (Romanian), 59-77 (Greek).
  • “Paroles de pierre. Kyrillos Loukaris et les débats religieux du XVIIe siècle”,Archævs 14 (2010), pp. 165-196.
  • “Kyrillos Loukaris (1570-1638). Notes de lecture I. Aix-en-Provence, Bibliothèque Méjanes, ms. 204 (1022), pp. 49(33)-55(39), 20(6)-22(8)”, Archæus 13 (2009), pp. 199-226.
  • “Ecoul reformei liturgice a patriarhului Nikon al Moscovei în Ţările Române (un manuscris de la începutul secolului al XVIII-lea)” [The Echo of the Liturgical Reform of Patriarch Nikon of Moscow in the Romanian Principalities (an Early 18th Century Manuscript)],in:Florin Anghel, Mioara Anton (eds.), Vecinătăţi şi ziduri – români şi ruşi (secolele XVI-XXI). Lucrările sesiunii a XVII-a a comisiei mixte a istoricilor din România şi Federaţia Rusă, Constanţa, septembrie 2012, Târgovişte : Cetatea de Scaun 2013, pp. 245-251.
  • “Ecoul reformei liturgice a patriarhului Nikon al Moscovei în Ţările Române la începutul secolului al XVIII-lea” [The Echo of the Liturgical Reform of Patriarch Nikon of Moscow in the Romanian Principalities at the beginning of the 18th Century],in Erich Renhardt, Cristina Bogdan, Arhim. Policarp Chiţulescu, Ileana Stănculescu (eds.)In honorem Cătălina Velculescu. La aniversară, Bucharest : Paideia 2012, pp. 283-290.
  • “Mihnea al III-lea Radu şi Roma (1658-1660)” [Mihnea III Radu and Rome (1658-1660)], in Ovidiu Cristea, Petronel Zahariuc, Gheorghe Lazăr (eds.), Viam inveniam aut faciam. In honorem Ştefan Andreescu, Iaşi : Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” 2012, pp. 439-450.
  • “Ortodoxie şi politică. O scrisoare a patriarhului de Constantinopol păstrată în Arhivele Naţionale olandeze din Haga” [Orthodoxy and Politics. A Letter of the Patriarch of Constantinople held in the Dutch National Archives in the Hague], Studii şi Materiale de Istorie Medie 29 (2011), pp. 283-299.
  • “Ortodoxie şi politică. Sinodul de la Târgovişte (ianuarie 1659)” [Orthodoxy and Politics. The Council of Târgovişte (January 1659)], Studii Teologice (3rd series) 4 (2008), 4, pp. 149-177.
  • “Orthodoxie et politique I. Le Synode de Târgovişte (Janvier 1659)”, Archævs 11-12 (2007-2008), pp. 177-204 [= New Europe College Yearbook 2007-2008, Bucharest 2011, pp. ].
  • “Minunile Arhanghelilor de la Stavropoleos” [The Iconographic Cycle of the Archangels in the Stavropoleos Monastery], in Arhangheli şi îngeri, Sibiu-Bucharest : Deisis / Stavropoleos 2011, pp. 130-151.
  • “Minunile Sfinţilor Arhangheli (O predică românească de la sfârşitul secolului al XVIII-lea). Ediţie şi cuvânt introductiv” [The Miracles of the Holy Archangels. A Late 18th Romanian Sermon. Edition and introduction], in Texte uitate, texte regăsite V (Academia Română, Institutul de istorie şi teorie literară “G. Călinescu”), Bucharest : Fundaţia naţională pentru ştiinţă şi artă 2006 [2007], pp. 63-81.
  • “Arhanghelul Măriei Sale. Scurte consideraţii privind cultul arhanghelului Mihail în Moldova lui Ştefan” [His Majesty’s Archangel. Short Notes on St Michael’s Cult in Moldavia], in Altfel despre Ştefan cel Mare, Bucharest : Anastasia 2004, pp. 203-216.
  • “Angeli e arcangeli nel Basso Danubio”, in Stefania Santelia (ed.), Italia e Romania. Storia, cultura e civiltà a confronto. Atti del IV Convegno di Studi italo-romeno (Bari, 21-23 ottobre 2002), Bari : Edipuglia 2004.
  • “Messaggeri e guerrieri alati nel Basso Danubio (III – XII secoli)”, Archævs 6 (2002), 3-4, pp. 395-408.
  • “Atestări ale îngerilor şi ale arhanghelului Mihail la Dunărea Mijlocie şi de Jos (secolele III – VI)” [Angels and St Michael at the Middle and Lower Danube (3rd – 6th Centuries)], Anuarul Institutului de Istorie “A. D. Xenopol” Iaşi 38 (2001), pp. 25-37.
  • “Dracula à rebours. Notes sur la « Vie de Saint Niphon » (BHG 1373a)”, in Francesco Moretti Casaretto (ed.), Il corpo impuro e le sue rappresentazioni nelle letterature medievali, Alessandria : Edizioni dell’Orso 2012, pp. 435-460.
  • Enzyklopädie des Märchens – Encyclopedia of the Folktale 13 (2010), coll. 957-965 („Troja-Roman”), Berlin-New York : Walter de Gruyter.
  • “Abba Moros: the Violence of Gestures between Brutality and Desire of Healing”, Archævs 10 (2006), 3, pp. 47-79.